Vì sao người ta thích con trai hơn?

Vì sao người ta thích con trai hơn?

Hỏi: Cô ơi người ta nói nhiều về bình đẳng giới, Việt Nam mình cũng đạt được nhiều thành tích về bình đẳng giới: phụ nữ có được nhiều quyền trong cuộc sống, sự nghiệp, học tập nhưng vẫn chịu nhiều thiệt thòi. Chưa có nhiều phụ nữ giữ những chức vụ quan trọng trong chính phủ. Trong các doanh nghiệp, bệnh viện, cơ quan, số phụ nữ đứng đầu cũng không nhiều. Trong các gia đình, người phụ nữ vẫn “dưới cờ” chồng.

Trong gia đình cháu, mẹ cháu giỏi hơn ba cháu, chức vụ cao hơn, thu nhập cao hơn nhưng vẫn là “tiểu đội phó”. Ba mẹ yêu quý anh trai hơn cháu, vì đó là người “nối dõi tông đường”… Cần bao nhiêu năm nữa để những điều bất công trên thay đổi, hay chúng ta phải chấp nhận vì đó là “văn hóa phương Đông”.

Đáp: Mối quan tâm của cháu rất đúng. Mặc dù vai trò và vị trí của phụ nữ Việt Nam khá nổi bật so với các nước đang phát triển khác ít có nước nào mà Nhà nước có chính sách, chủ tượng cụ thể về sự tiến bộ của phụ nữ như ở Việt Nam. Nhưng theo cô, sở dĩ ta đi chậm vì chủ trương xuất phát từ lãnh đạo nam giới và mang tính chính trị nhiều hơn. Khía cạnh văn hóa chưa được chú trọng đây đủ và cũng chưa xuất hiện những phụ nữ Việt Nam lỗi lạc đứng ra đấu tranh cho nữ quyền.

Bạo lực đối với phụ nữ còn nhiều và thật đáng kinh ngạc khi ở một nước tưởng chừng tiến bộ như Việt Nam, gần đây , sự mất cân bằng giới tính lại được báo động. Có bào thai nữ bị giết từ trong bụng mẹ, thế mới thấy văn hóa ăn sâu trong tâm khảm con người đến mức nào. Người ta thích con trai vì khái niệm nối dõi tông đường vẫn còn có ý nghĩa trong cuộc sống hiện đại.

Sự tiến bộ còn chậm cũng chính vì một bộ phận chị em phụ nữ an phận, cam chịu sự thiệt thòi. Nhưng một cách khách quan, đó là do họ chưa được độc lập về kinh tế. Phải làm gì? Trước tiên, phải giúp tất cả các bé gái đều được đến trường, kế đó là làm sao cho mọi phụ nữ đều có nghề phải giáo dục cho phụ nữ ở mọi lứa tuổi sự tự tin và biết đòi hỏi những quyền chính đáng của mình.

Phụ nữ Việt Nam phải có được cơ hội tìm hiểu các trào lưu về bình đẳng giới trên thế giới. Các ngành học như “Giới và phát triển” cũng phải được các bạn nữ trẻ Việt Nam lưu tâm nhiều hơn.

phone-call

TÂM SỰ QUA ĐIỆN THOẠI

Scroll to Top