Tâm lý là gì? Tâm lý học là gì?

tam-ly-la-gi

Tâm lý là toàn bộ các tình trạng tinh thần xảy ra trong đầu óc con người, nó gắn liền và quản lý mọi hành động, hành vi của con người. Tâm lý là gì? Thực tiễn, tâm lý đâu chỉ là mong ước, yêu cầu, nhu cầu và cách hành xử của con người, …

Tâm lý là gì? Tâm lý học là gì? Read More »